(1)
Moraes, M.; Decia, M.; España, M.; Pujadas, M.; Pírez, C. Síndrome Inflamatorio multisistémico Asociado a COVID-19: A propósito De Un Caso clínico Con Fenotipo Shock E íleo paralítico. Arch Pediatr Urug 2022, 93, e316.